15 mâm cỗ giỗ nhà anh Nam ở Mai Dịch Cầu Giấy

Đã gắn bó với nấu cỗ bà ngà gần 10 năm, mỗi khi gia đình có công việc cần đến cỗ bàn thì mặc định đội ngũ đầu bếp của Bà Ngà có mặt từ sớm để chuẩn bị cỗ cho gia đình Giỗ ông nội gia đình anh mở rộng để mời con cháu ở quê lên cũng như bà con hàng xóm láng ...

22/06/2023
 Đặt Cỗ: 0915.535.345